Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
10 Vr. Hoe was het vervolgens met het rijk Israël
gesteld ?
Antw. Onder al de 18 koningen na Jerobeam was
er niet één, die den Heere vreesde.
Zij gingen allen in de zonde van Jerobeam voort, die uit
staatkunde het volk tot een valschen godsdienst had verleid,
en het volk, verstoken van onderwijs in de Goddelijke waar-
heid, werd al meer heidensch en rijpte voor zijnen ondergang.
11 Vr. Hoe was het in Juda?
Antw. In Juda waren nog goede dingen en de ware
godsdienst werd daar gedurig weer opgericht door vrome
koningen.
Doch het bederf in leer en leven werd ook daar zoo groot,
dat de toorn Gods eindelijk ook over dit rijk uitbrak. 2 Kron.
12: 12.
XXIV. HET RIJK VAN ISRAËL.
1 Vr. Wie waren de koningen, die in Israël heb-
ben geregeerd?
Antw. Al de koningen van Israël waren : Jerobeam L
van 975 v. C. aan; Nadab. —Baësa; — Ela.—Zimri.—
Omri (een tijdlang met Tibni); Achab ; A/iazia; Joram. —
Jehu; Joahaz; Joas ; Jerobeam II; Zacharia, — Sallum.—
Menahem; PeJcahja. — PeJcah. — Ilozea, tot 721 v. C,
2 Vr. Wat is er aangaande de opvolging van de
regenten in Israël aan te merken?
Antw. De krijgsmacht beschikte daar over troon en
schep ter en verwekte gedurig omwentelingen.