Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
6 Vr. Bleef Jerobeam volharden in het kwaad?
Antw. Hy keerde zich niet van zijnen hoozen weg
en stortte zich en het volk al dieper in heidensche
zonden.
Gewaarschuwd door een profeet uit Juda, toen bij stond te
offeren te Bethei, en door wonderteekenen aan het altaar en
aan zijn eigene hand en aan den profeet zeiven. 1 Kon. 13:
1 — 6, 23, 24, 33.
7 "Vr. Welk ^profeet leefde toen nog in Israël?
Antw. De oude, blinde profeet Ahia te Silo,
die de ondankbaarheid en ontrouw van zijnen landsman
Jerobeam betreurde maar niet keeren kon en eindelijk aan
Jerobeams huisvrouw niet alleen den dood van hun zoon
Abia verkondigde, in wien nog wat goeds voor den Heere
gevonden werd, maar ook den ondergang van Jerobeams huis
en van het rijk Israël voorspelde. 1 Kon. 14: 4, 5, 17.
8 Vr. Bleef Rehabeam met Juda getrouw aan God?
Antw. In de vier eerste jaren regeerde Eehabeam
goed en gelukkig, daarna verliet hij de wet des Heeren,
En het volk met hem (toen begonnen de 390 jaren der
ongerechtigheid Israëls. Ezech. 4: 5). Hij voerde den beel-
dendienst in, waarom de Heere hem door Sisak (Sesonchis),
den koning van Egypte, tuchtigde. 1 Kon. 14: 22—26.
2 Kron. 12: 9.
9 Vr. Welk profeet stond toen te Jeruzalem in
groot aanzien?
Antw. De man Gods Semaja,
die eenen krijgstocht van Rehabeam tegen Jerobeam door
het woord des Heeren keerde en den koning en zijne over-
sten moedig bestrafte, omdat zij God verlieten. 2 Kron. U:
2. 12: 5.