Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
14 Vr. Wat kwam hierbij?
Antw, 3.) Hem dreef de zucht, om in de gehei-
men der Heidensche natuurkunde en godsdienstwijsheid
in te dringen.
En 4.) hij beschouwde de goden der Heidenen als machten
der schepping, staande, gelijk de Cherubim in den tempel,
onder Israëls God en wilde aldus beiden vereenigen, zoodat
hij daarom den Heidenschen dienst eerst toeliet en er voorts
zelf deel aan nam.
15 Vr. Wat was het gevolg van Salomos afwijking?
Antw. De Heere vertoornde zich tegen Salomo en
verwekte hem tegenpartijders.
Hadad in Edom en Rezon in Syrië; en de profeet Ahia,
de Siloniet, verkondigde aan t/éro6eam, den zoon van Nebat
uit Ephraim, dat hem de Heer tien stammen zou geven van de
twaalf, gelijk de profeet hem tien stukken gaf van zijn kleed.
1 Kon. 11: 9, 14, 23, 26—39.
16 Vr. Is Salomo nog weder tot God bekeerd?
Antw. De H. Schrift spreekt van zijne bekeering
niet, doch men neemt met reden aan, dat het boek
de Prediker zijne latere gevoelens uitdrukt
en eene getuigenis is, dat hij voor zijnen dood de ijdelheid
van al het aardsche, maar ook wat niet ijdel is, heeft erkend
en tot de vreeze Gods teruggekeerd; ook uit de belofte, aan
David aangaande hem gedaan, mogen wij besluiten, dat Gods
goedertierenheid niet van hem is geweken. 2 Sam. 7: 14, 15.
2 Kron. 11: 17.
17 Vr. Welke Schriften hebben wij van Salomo?
Antw. Onder de Heilige Schriften des O. T. zijn
drie boeken van Salomo: de Spreukeny de Prediker en
het Hooglied.