Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Now for a glass of punch,
this cold evening.
I'll first take a small piece
of cheese.
Here are two English cheeses,
Stilton and C/ieshire.
This Stilton is too young;
it will be all the better for
keeping.
CHAP. XXHI.
Letter-writing,
1 have several letters to write
this morning.
How long is it since he wrote
last?
I haven't had a letter these
three months.
You didn't answer my last
letter.
What an extensive correspon-
dence you have!
May I read that letter before
you send it off?
What can make him write
so laconically?
I am quite behind in my
correspondence.
Is the servant gone with the
note?
Tell him to wait for an answer.
Be sure you answer by return
of post.
Pray, let me have an answer
by bearer.
Don't give yourself the trou-
ble to write ; send me only
a verbal answer : » Fes" or
I iVb."
Nu, wegens den kouden
avond, een glas punch.
Ik zal eerst een stukje kaas
nemen.
Hier zijn twee soorten van
Engelsche kaas, Stilton-
sche en Chestersche.
Deze Stiltonsche is te jong;
zij zal beter worden door
haar nog wat te bewaren.
HOOFDSTUK XXHI.
Briefschrijven,
Ik heb hedenmorgen verschei-
dene brieven te schrijven.
Hoe lang is het geleden dat
hij het laatst schreef?
Ik heb in drie maanden geen
brief gehad.
Gij hebt mijn laatsten brief
niet beantwoord.
Welk eene uitgebreide brief-
wisseling hebt gij !
Mag ik dien brief lezen vóór
dat gij hem afzendt?
Waarom zou hij zoo lako-
nisch geschreven hebben ?
Ik ben zeer ten achter met
mijn briefwisseling.
Is de bediende al vertrokken
met het briefje?
Zeg hem, dat hij op antwoord
moet wachten.
Antwoord nu vooral per om-
gaande post.
Wees zoo goed mij met bren-
ger dezes te antwoorden.
Doe de moeite niet om te
schrijven; zend maar een
mondeling antwoord : »Ja"
of > Neen."