Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
We shall give you but a mere
tn'fle.
There's no fish-slice on the
(able.
A bit of boiled fish can't
hurt you.
Help yourself to some fish-
sauce.
Do taste this fish-saZad; it is
a mixture of salt hen'mg,
eels and anc/;ovies.
Here are some excellent fresh
trout.
A little Cayenne pepper would
give it a reZish.
This cold turkey eats very
nice.
How have you had the pike
dressed ?
Will you try this dried sal-
mon?
I'd thank you for the oil-
crmt.
Bring some small plates on
a waiter.
I'll try some of these pork-
chops.
Do you ever eat Jeetroot?
Won't you try a few of these
radishes?
Do take a few of these crawfish.
Bring some clean twnjblers
and wine glasses.
How the claret relishes after
the salt fish.
Why are the castors not on
the table?
May I trouble you for some
CMCumber?
Hand this gentleman the
bread basket.
Wij zullen u slechts een krui-
mel of wat geven.
Er is geen vischmes op de
tafel.
Een stukje gekookte visch
kan u niet hinderen.
Neem een weinig saus bij den
visch.
Proef deze haringsli eens;
het is een mengsel van pe-
kelharing, aal en ansjovis.
Hier zijn eenige uitmuntende
forellen.
Een weinig Cayenne-peper
zou er meer smaak aan
geven.
Deze koude kalkoen is zeer
lekker.
Hoe hebt gij den snoek laten
klaar maken ?
Wilt gij dezen gerookten zalm
proeven ?
VA'ees zoo goed mij het olie-
fleschje te geven.
Breng eenige kleine borden
op het blad.
Ik zal een van deze varkens-
ribbetjes proeven.
Eet gij ooit roode beeten?
Wilt gij niet eenige radijsjes
proeven ?
Neem wat van die rivier-
kreeften.
Breng eenige schoone bier-
en wijnglazen.
Hoe heerlijk smaakt de Bour-
deaux na den zoutevisch.
Waarom is het olie- en azijn-
stel niet op tafel?
Mag ik u om wat komkom-
mers verzoeken.'
Geef dezen heer het brood-
bakje.