Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Please to give me a bunch
of grapes.
Let us take another glass of
champagne before we rise
from table.
Tea.
Gentlemen, tea is waiting for
us.
The urn is not yet brought in.
The kettle has been boiling
this half hour.
Who makes tea this evening?
I never drink green tea.
Will you take tea or coffee.
Sir?
I'd thank you for a cup of
strong tea.
I'll take a cup of coffee, if
you please.
Will you oblige me with an-
other cup?
Is your coffee sweet enough?
Will you take another lump
of sugar?
Do you take cream? A little
more cream?
Ring the bell for the slop-basin.
I don't see the sugar tongs.
You have not brought enough
tea spoons.
Ask that lady, if she will
take another cup.
Is your tea quite to your
taste, Ma'am?
It's a little strong, it will
keep me from sleeping.
You have taken no bread
and butter.
Pray, help yourself to a tea-
cake.
Wees zoo goed mij een tros
druiven te geven.
Laat ons nog een glas Cham-
pagne drinken, voor wij
van tafel gaan.
Thee.
Mijnheeren! de thee wacht
ons!
Men heeft den theeketel nog
niet gebragt.
Het theewater heeft reeds
een halfuur gekookt.
Wie zet er heden avond thee?
Ik drink nooit groene thee.
Gebruikt gij thee of kofflj ,
Mijnheer ?
Als ik u verzoeken mag, een
kopje sterke thee.
Ik zal een kop kofflj nemen,
als het u belieft.
Mag ik u nog een kopje
verzoeken?
Is uw kofflj zoet genoeg?
Wilt gij nog een stukje sui-
ker?
Gebruikt gij room? Nog een
weinig room?
Schel eens om de spoelkom.
Ik zie de suikertang niet.
Gij hebt geen lepeltjes genoeg
gebragt.
Vraag die Jufvrouw , of zij
nog een kopje wil.
Is uw thee geheel naar uw
smaak. Mevrouw?
Zij is een weinig sterk, zij zal
my uit den slaap houden.
Gij hebt geen boterham ge-
nomen.
Wees zoo goed en bedien u
zelf van een theekoekje.