Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
Here's to Mrs, S, and the
little folks at home.
The baked rice pudAing is
very dry.
Put a little sugar and milk
to it.
Let me send you a picce of
this apple pie,
I thank you; I never eat |
pastry.
The currant tart is not sweet
enough.
Put the fruit upon the table.
Won't you have some more
ice?
You've no objection to a little
desert, I hope?
I'll take a small slice of pine-
apple.
Who will cut up the melon ? |
Give me a few of these al-
monds and raisins.
Tliere are apples, pears, a- !
pricots and plums.
How juicy these Kentish
cAerries are! |
These strawberries and cream j
are exquisite, j
Give that lady a desert-spoon. ,
Here are both white and red
currants.
These g'ooseberries are as large
as watauts. |
Take a few of these/Zberts,
(hazelnuts).
The whole room smells of
raspberies. (a.)
These white heart cherries
are from our own garden.
Op de gezondheid van Me-
vrouw S, en haar kleine
familie.
De gebakken rijst-podding is
zeer droog.
Doe er een weinig suiker en
melk bij.
Zal ik u een stukje van deze
appel-pastei geven?
Ik dank u , ik eet nooit pastei.
De bessentaart is niet zoet
genoeg.
Zet de vruchten op tafel.
Wilt gij niet nog een weinig
ijs ?
Gij zult, hoop ik, toch iets
van het dessert nemen?
Ik zal een stukje ananas ne-
men.
Wie wil den meloen snijden ?
Geef mij eenige amandelen
en rozijnen.
Daar zijn appelen, peren,
abrikozen en pruimen.
Hoe sappig zijn deze mo-
rellen !
Deze aardbeziën met room
zijn heerlijk.
Geef die jufvrouw een des-
sert-lepel.
Hier zijn witte en roode bes-
sen.
Deze aalbessen zijn zoo groot
als noten.
Neem eenige lammertsnoten
(hazelnoten).
De geheele kamer riekt naar
frambozen.
Deze Spaansche kersen zijn
uit onzen tuin.
(n) In ras^iberries wordt de p niet uitg.