Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
Would you like some pepper
(m!<stard)?
There should be a hard-boil-
ed egg in it.
Let me give you a leg (a wing)
of this fowl.
I should recommend you the
breast of this pullet.
Can you carve it? In Eng-
land every one carves at
table.
There's a dish of fried chick-
em coming.
May I help you to a wing
of this partridge?
You've eaten nothing at all!
You're a very poor eater.
The pheasants have an ex-
quisite flay OUT.
Are you fond of game ?
I had a fine , fat buck sent
me this morning.
Take some cwrrant-jelly to
your hare.
There is nothing better than a
renisonpasty with oysters in it.
Quails with rice are also dain-
ty eating.
But you are taking no wine.
Won't you drink a glass of
wine with me?
What wine do you prefer?
Here is both claret and Bur-
gundy.
I can also offer you port, if
you prefer it.
If jou like strong wines here
is Sherry and Madeira.
I'm no great connoissewr in
wine.
Here's to your good health,
Mr. S.
Wilt gij peper (mostaard)?
Er moest een hard gekookt
ei in zijn.
Laat ik u een poot (een vleu-
gel) van dezen vogel geven.
Ik beveel u de borst van dit
kuiken aan.
Kunt gij het snijden? In En-
geland verstaat iedereen
het voorsnijden aan tafel.
Daar komt een schotel met
gebraden kuikens.
Mag ik u een vleugel van
dien patrijs geven?
Gij hebt niets gegeten! gij
eet zeer weinig.
Deze fazanten smaken heer-
lijk.
Eet gij gaarne wild?
Heden morgen werd mij een
fraaije, vette reebok ge-
zonden.
Neem wat bessen-gelei bij uw
haas.
Niets beter dan een wild-
pastij met oesters er in.
Kwartels met rijst is ook een
heerlijk eten.
Maar gij drinkt geen wijn.
Wilt gij geen glas wijn met
mij drinken?
Welken wijn hebt gij het liefst?
Hier is Eourdeaux en Bour-
gogne.
Ik kan u ook portwijn aanbie-
den, zoo gij dien liever hebt.
Als gij zware wijnen verkiest,
hier is Sherry en Madera.
Ik ben geen groote kenner
van wijn.
Op uw gezondheid, Mijn-
heer S.