Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
%
■fi
79
Never exhaust the teapot or
the tea will be good for
nothing.
Pour on very little water at
first.
Let it draw a few minutes
and then fill up the pot.
Milk for tea must never be
boiled,
I almost upset the cream-
pot.
These eggs are too hard.
That egg doesn't seem to be
fresh.
Here is a new-laid egg.
I should like a slice of cold
salt beef.
I have got neither egg-cup nor
egg-spoon.
Will you take tongue or ham?
Our breakfasts in England are
very substantial.
In iScotland they are even
more so.
Besides meat and eggs, there
is jrenerally fish of several
sorts.
Also oatmeal cakes, honey and
fffrious kinds of preserves
and marmefades.
Wiiat de&ious fresh butier
this is!
Look at my new co/fee-pot.
It seems a very cteyer inven-
tion.
It is very convenient for a
bachelor.
Have the breakfast-things ta-
ken away.
Call the girl to clear away.
Giet den theepot nooit geheel
ledig, want dan zal de
thee niet goed zijn.
Doe er eerst zeer weinig
water op.
Laat het vijf minuten trekken
en giet dan den pot vol.
De melk voor de thee moet
niet gekookt zijn.
Ik had de roomkan bijna om-
ver geworpen.
Deze eijeren zijn te hard.
Dat ei schijnt niet versch te
zijn.
Hier is een versch ei.
Ik zou gaarne een stukje koud
gezouten rundvleeschhebben.
Ik heb eijerdopje noch eijer-
lepel.
Wilt gij tong of ham?
Onze ontbijten in Engeland
zijn zeer stevig.
In Schotland zijn zij nog ste-
viger.
Behalve vleesch en eijeren
zijn er gewoonlijk nog
verschillende soorten van
visch.
Ook koeken van havermeel,
honig en verschillende soor-
ten van ingemaakte dingen
en marmelades.
Welke lekkere versche boter
is dat!
Zie mijn nieuwe koffijkan eens.
Dat schijnt een zeer vernuf-
tige uitvinding.
Het is zeer gemakkelijk voor
een ongehuwde.
Laat het ontbijt wegnemen.
Roep het meisje om af te
nemen.