Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
The stoble-boy is always hi-
tering about.
Has the kitchen-maid washed
up the dishes?
We must have a charwoman
to help us next week.
Do you keep both a man-cook
and a cook-maid ?
At the houses of the high
noJiVity there is a porter
or Swiss servant.
Porter also means a hruijer.
CHAP. XXL
Breakfast.
ftrcaA-fast is already on the
table.
Does the kettle boil? Is the
tea made?
INIake the lea strong. A little
more green.
Won't you have some toast?
I hope there is co/fee also.
Wouldn't yon pre/«- chocolate?
There is both white bread
and rolls.
Cut some slices of brown
bread.
Won't you take some salt on
your toast?
Give me a good sharp knife
to cut the loaf.
This salt-hM/ter is better than
the fresh.
Pour a little water into my
cup
We drink our tea half green,
half black.
De staljongen slentert altijd
rond.
Heeft de keukenmeid de scho-
tels gewasschen?
Wij moeten in de volgende
week een schoonmaakster
hebben om ons te helpen.
Houdt gij een kok en een
keukenmeid ?
In huizen van hoogen adel
is een portier of Zwitser,
Porter beteekent ook: »krui-
jer."
HOOFDSTUK XXI,
Het Ontbijt.
Het ontbijt is reeds op tafel.
Kookt het water ? Is de thee
gezet ?
Zet sterke thee. Een weinig
meer groene.
Wilt gij geen geroosterd brood
hebben ?
Ik hoop dat er ook kofflj is.
Wilt gij niet liever chocolade?
Daar is wittebrood en brood-
jes.
Snijd eenige sneden rogge-
brood.
Wilt gij geen zout nemen bij
het geroosterde, brood ?
Geef mij een zeer scherp mes
pm het brood te snijden.
De gezouten boter is beter
dan de versche.
Doe een weinig water in mijn
kopje.
Wij drinken half groene en
half zwarte thee.