Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
She received a very large
dowry.
He has made a handsome
promion for his god-
daughter.
She is an extremely rich
hen-ess.
The heir presumptive will
now lose his claim.
Their guardian refused his
consent
How can he be responsible
for such a ward ?
Her jroverness is a well in-
formed French lady.
She has a wet-nurse for her
youngest child.
The nurse has taken the
children a-walking.
See if the nwrsery-maid is in
the nursery.
Send the housemaid up to the
parlour.
She wishes for a situation as
lady's maid.
I want to speak with the
gentleman's vaht.
I must write to my steward
about renewing the lease.
Has the fiuiler had the cZaret
drawn off?
The footman must atZencZ Miss
L. home.
All our servants are on board-
wages.
Our coachman is a very neg-
ligent /eZlow,
I haven't seen the housekeeper
the whole morning.
Our Za«ndress is the wife of
our head groom.
Zij ontving een zeer groote
huwelijksgift.
Hij heeft goed gezorgd voor
zijn peetdochter.
Zij is een buitengewoon rijke
erfgename.
De vermoedelijke erfgenaam
zal nu zijne aanspraak ver-
liezen.
Hun voogd weigerde zijn toe-
stemming.
Hoe kan hij verantwoordelijk
zijn voor zulk een pupil ?
Haar gouvernante is een wel-
opgevoede Fransche dame.
Zij heeft een min voor haar
jongste kind.
De baker is met de kinderen
uit wandelen gegaan.
Zie eens of het kindermeisje
in de kinderkamer is.
Zend de dienstmeid naar het
parlour.
Zij zoekt een dienst als ka-
menier.
Ik wenschte den kamerdie-
naar te spreken.
Ik moet aan mijn rentmees-
ter schrijven om de pacht
te vernieuwen.
Heeft de keldermeester den
Bordeauxwijn laten aftappen?
De knecht moet Mejufvrouw
L. naar huis brengen.
Al onze bedienden hebben
kostgeld.
Onze koetsier is een zeer
nalatige knaap.
Ik heb de huishoudster den
ganschenmorgen niet gezien.
Onze wasch vrouw is de vrouw
van onzen eersten rijknecht.