Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
He has 17 grand-children.
He has but one great-grand-
child.
These two lads (girls) are
twins.
How long has your aunt
been married?
Allow me to introduce to you
my nephew and niece.
Those two young ladies are
first cousins.
My three cousins are very
nice girls.
Is your cousin Charles older
than your cousin Anne?
My step-father has been a
real father to me.
He lives at jaresent with his
father-in-law.
He is descended from a very
ancient family.
He can't boast of his ances-
tors.
She is very proud of her ped-
igree.
He left a very numerous prog-
eny.
The Sndegroora arnveda little
too late.
He handed his bride into
the carriage.
A recently married lady is
also called a bride.
They were betrothed three
months ago.
What a handsome couple they
are I
When were the banns pub-
lished ?
Next week we shall have a
wedding here.
Is she supposed to have made
a good match.?
Hij heeft 17 kleinkinderen.
Zij heeft slechts één achter-
kleinkind.
Deze twee jongens (meisjes)
zijn tweelingen.
Hoe lang is uw tante gehuwd
geweest ?
Sta mij toe u mijn neef en
mijn nicht voor te stellen.
Deze twee jonge dames zijn
zusters-kinderen.
Mijn drie nichten zijn zeer
lieve meisjes.
Is uw neef Karei ouder dan
uw nicht Anna?
Mijn stiefvader is werkelijk
een vader voor mij geweest.
Hij woont nu bij zijn schoon-
vader.
Hij stamt af van een zeer
oude familie.
Hij kan zich niet beroemen
op zijn voorouders.
Zij is zeer trotsch op haar
stamboom.
Hij liet een zeer talrijke na-
komelingschap na.
De bruidegom kwam een wei-
nig te laat aan.
Hij geleidde zijn bruid naar
het rijtuig.
Een jonggehuwde wordt ook
hride genaamd.
Zij zijn voor 3 maanden ver-
loofd.
Wat zijn zij een schoon paar!
Wanneer hebben de afkondi-
gingen plaats gehad?
In de volgende week zal hier
bruiloft zijn.
Gelooft men dat zij een goed
huwelijk doet?