Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
He behaved like a parent to
the poor boy.
We dine to day with our
goA-father and god-moMer.
What was your mother's maid-
en-name ?
His «ncle is a native (natu-
ralised) ^^n^lishman.
This is a little present for
my /oster-brother.
I have 4 brothers and 3 sisters.
He is an adopted child of my
uncle's.
She had two children by her
first husband.
He often speaks of his foster-
father.
He is his only son by his
first wife.
Such was the fate of an only
child.
What has become of your
godson ?
That was not to be expected
of the queen's consort.
She hohaved as an a^ectionate
and (totiful wife.
She was a widow at the age
of nineteen.
He has been a widower these
three years.
It belongs to the dowager
duchess of D.
His widow has a joinime of
£ 1000 (a thousand) a year.
He is a reZation of ours.
They are very near relations
of his.
His great-^rrandfather died
only last year.
Hij gedroeg zich jegens den
armen jongen als een vader.
Wij eten heden bij onze peet-
ouders.
Hoe is de familienaam van
uw moeder ?
Zijn oom is een geboren (ge-
naturaliseerde)Engelschman.
Dit is een klein geschenk
voor mijn zoogbroeder.
Ik heb 4 broeders en Szusters.
Hij is een aangenomen kind
van mijn oom.
Zij had twee kinderen bij
haar eersten man.
Hij spreekt dikwijls van zijn
pleegvader.
Hij is zijn eenige zoon bij
zijne eerste vrouw.
Dat was het lot van een
eenig kind.
Wat is er van uw peetzoon
geworden?
Dat was niet te verwachten
van den echtgenoot der
koningin.
Zij gedroeg zich als een lief-
derijke ,en brave echtgenoot.
Zij was op haar negentiende
jaar weduwe.
Hij is nu sedert 3 jaar we-
duwnaar.
Het behoort aan de hertogin
weduwe D.
Zijn weduwe heeft een lijf-
rente van 1000 pond 's jaars
(12000 gulden).
Hij is een van onze betrek-
kingen.
Zij zijn hem zeer na verwant.
Zijn overgrootvader is eerst
verleden jaar gestorven,
4*