Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Take away that tadle and the
wooden spoons.
The c/iopping board lies on
the dmser.
Look if the spice-box is in
the dresser-drawer.
The ovens are not hot enough.
Fetch some water in the stone
pitcher (jug).
Bring me the rolling-pin and
the hair sieve.
You must buy a couple of
scraJbing brushes
Have the ^aZlels been filled
with fresh straw ?
There must be two matrasses
to each bed.
Two feather pillows and one
of horse hair.
How many pair of sheets
will be necessary?
The same number of pillow-
cases.
These are beautiful damask
toicels.
We received these cownter-
panes from England.
Put an additional blanket on
my bed.
CHAP. XX.
Domestic Connexions, -dela-
tions and Acquaintances,
Servants.
He is an orphan; both his
parents are dead.
In English the word parent
can be used in the singular
number.
Neem dezen potlepel en de
houten lepels weg.
Het hakbord ligt op de aan-
regttafel.
Zie eens of de doos met spe-
cerijen in de lade van de
aanregttafel is.
De ovens zijn niet warm ge-
noeg.
Haal een weinig water in de
aarden kruik.
Breng mij den rolstok en de
zeef.
Gij moet een paar boenders
koopen.
Zijn de stroozakken met
versch stroo gevuld?
Er moeten twee matrassen
voor elk bed zijn.
Twee kussens met veêren en
éën met paardenhaar.
Hoeveel paar lakens zullen
er noodig zijn?
Hetzelfde aantal kussensloo-
pen.
Dat zijn fraaije damasten
handdoeken.
Wij hebben deze beddesprei-
jen uit Engeland ontvangen.
Doe nog een wollen deken
op mijn bed.
HOOFDSTUK XX.
Familiebetrekkingen, Verwant-
schap , Kennissen, Dienst-
boden.
Hij is een wees; zijne ouders
zijn dood.
Het woord parent mag in het
Engelsch in het enkelvoud
gebruikt worden.