Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
Have you put fresh wicks in
the lamps?
You have forjrotten to bring
the snuffers.
Put them in the snufFer-tray,
That eight day clock is a piece
of antiquity.
Put the dinner and tea service
into the cupboard.
You have broken a large dish.
Where are the soup-tureen
and the sauce-boats?
There is hardly room for the
six doxen plates.
Put the IFecZ^wood-ware in
the partition below.
Put all the China on the second
and third shelves.
That service of cut glass must
be carried up stairs.
Are the kitchen-things all in
order ?
Did the mason come to fix
the copper boiler ?
The boiler-cock goes very
stiff.
Have the tubs been brought
from the cooper's?
This bucket (pail) must have
a new hoop.
All the copper pans must be
scoured.
There is one of the steicpans
wanting.
What can you do with so
many pipkins ?
Hang the grater up beside
the cuZlender.
What have you done with
the salt-box?
Hebt gij nieuw katoen in de
lampen gedaan?
Gij hebt vergeten den snui-
ter te brengen.
Leg hem in het snuiterbakje.
Die klok, die 8 dagen loopt, is
eene oudheid (antiquiteit).
Zet het eet- en theeservies
in de kast.
Gij hebt een grooten schotel
gebroken.
Waar zijn de soepkom en de
sauskommen ?
Er is naauwelijks plaats voor
zes dozijn borden.
Zet het Wedgwoodsch aar-
dewerk onder in de kast.
Zet al het porcelein op de
tweede en derde plank.
Dat servies van geslepen glas
moet naar boven gebragt
worden.
Is al het keukengereedschap
in orde?
Is de metselaar gekomen om
den koperen ketel te plaat-
sen?
De kraan van den kook ketel
gaat zeer stroef.
Zijn de tobban van den kui-
per gebragt ?
Er moet een nieuwe hoepel
om dien emmer.
Al de koperen pannen moe-
ten geschuurd worden.
Er ontbreekt een van de
stoofpannen.
Wat doet gy met zooveel
aarden pannen ?
Hang de rasp naast de ver-
giettest.
Wat hebt gij met den zout-
pot gedaan?.