Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
The linen-presses will stand
in the hall.
They may be of deal, painted
to imitate chestnut wood, or
plain white.
Six chests of drawers will be
su^^cient.
Each chest must have five
drawers in it.
1 shall also want a handsome
writing-desk.
Four chintz-covered stools and
two footstools.
When will the boolccsises be
ƒ «ished ?
Make a small pair of steps
for my library.
These ash-wood work-tables
are extremely neat.
AVhen will the night-tables
be sent?
Send for the up/jo/sterer to put
up the window-curtains.
The locks must be of the first
quality and all the keys bored.
Some of this old /«rniture
must be new polished.
The couch and chairs must
have new covers.
This is a magni/icent Tur-
key carpet.
Go and fetch me the carpet
broom.
The bells are extremely well
hung.
Why is the /ower-stand not
filled with pots?
What fringe will you have
to these curtains?
De linnenkasten moeten in het
voorhuis staan.
Deze mogen van dennenhout
zijn, dat als kastanjehout
geverwd is of geheel wit.
Zes latafels zijn voldoende.
In elke latafel moeten 5 la-
den zijn.
Ik zal ook een fraaijen schrijf-
lessenaar noodig hebben.
Vier met sits overtrokken
stoeltjes zonder leuning en
twee voetbanken.
Wanneer zullen de boeken-
kasten gereed zijn?
Maak een kleinen trap voor
mijn bibliotheek.
Deze esschenhouten werkta-
fels zijn zeer net.
Wanneer zullen de nachtta-
fels gezonden worden?
Zend naar den behanger, om
de venstergordijnen op te
hangen.
De sloten moeten van de eer-
ste soort en al de sleutels
met pijpen zijn.
Eenige van deze oude meu-
belen moeten op nieuw ge-
polijst worden.
Het rustbed en de stoelen
moeten overtrokken worden.
Dit is een prachtig Turksch
tapijt.
Haal mij den tapijtschuijer.
De schellen zijn zeer goed
opgehangen.
Waarom is de bloembak niet
met bloempotten gevuld?
Welke franje wilt gij aan deze
gordijnen hebben?