Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
torn chairs, six stuffed chairs
and two arm chairs.
The stuffed chairs are to match
the sofa.
They must all be covered with
chintz.
The whole drawing-room must
be/urnished in yellow silk,
to match the hangings.
Here is a high arm-chair cover-
ed with lealher.
How easily it rolls 5acA;wards
and /orwards.
These settees will just fit the
recesses of the windows.
I see no sideboard in the di-
ning room.
How many looking-glasses are
there?
The frames are very richly
gilt.
Let there be a set of fire-irons
for the fire-place.
They consist of shovel, poker
and tongs.
We must also order a coal-
scuttle.
Where is this dumb (a) waiter
to stand ?
We shall want 8 or 10 bed-
steads and one four-post
bedstead with curtains.
You may also send two wash-
ingtables, with wash-hand
iasin and soap-dish.
Two small crib-beds for the
children.
Don't you want a cradle ?
The high wardrobe presses
are for my dressing room.
6 met kussens en twee arm-
stoelen hebben.
De stoelen met kussens moeten
met de sofa overeenkomen.
Zij moeten allen met sits over-
trokken worden.
De geheele zaal moet met gele
zijde gemeubeleerd worden,
opdat het met het behangsel
overeenkome.
Hier is een hooge leuningstoel
die met leer overtrokken is.
Wat rolt die gemakkelijk
vóór- en achteruit.
Deze rustbanken zullen juist
passen in de holte van de
vensters.
Ik zie geen schenktafel in
de eetzaal.
Hoeveel spiegels zijn er ?
De lijsten zijn rijk verguld.
Bezorg een haardstel voor het
vuur.
Het bestaat uit aschschop,
pook en tang.
Wij moeten ook een kolenbak
bestellen,
1 VVaar moet deze stommeknecht
j staan ?
Wij zullen 8 of 10 bedsteden
en een ledekant met gordij-
nen noodig hebben.
Gij moest ook twee wasch-
tafels met een kom en een
zeepschoteltje zenden.
Twee kleine kribben voor de
kinderen.
Hebt gij geen wieg noodig?
De groote kleêrkasten zijn
voor mijn kleedkamer.
(o) In dumb wordt de b niet uitgesproken :