Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G9
The ceilings are beautifully
painted with gilt cornices.
Here there is a simple deal
flooring.
This room communicates with
the kitchen.
The chimney has a weather-
cock on it.
The roof is new-tiled (new-
slated).
There is a large wood-ccHar
and a good wine-cellar.
I will fetch the key of the pad-
lock.
Let us see! perhaps there are
lodgings to let.
Yes, there is a small apart-
ment to be had.
It consists of an anteroom ,
bedroom and sitting-room.
What are the terms? What
is the price.?
Will you take it by the month
or for 6 months?
What is the rent per month ?
Is the lodging/wrnished or un-
furnished ?
What is the price without fur-
niture?
What must I pay for atten-
dance ?
Here we must put up a par-
tition.
The next room has an alcove.
There are two panes of glass
broken.
There is a nice little cup-
board (a) in this corner.
De zolderingen (plafonds) zijn
heerlijk geschilderd met
vergulde lijsten.
Hier is een gewone dennen-
houten vloer.
Deze kamer heeft gemeen-
schap met de keuken.
Er is een weêrhaan op den
schoorsteen.
Het dak is met nieuwe pan-
nen (leijen) belegd.
Er is een groote kelder voor
hout en een goede wijnkelder.
Ik zal den sleutel van het
hangslot halen.
Laat ons eens zien ! misschien
zijn er woningen te huur.
Ja , liier is een kleine woning
te krijgen.
Zij bestaat uit een voor-, een
slaap- en een huiskamer.
Welke zijn'de voorwaarden?
Wat is de prijs ?
Wilt gij het bij de maand of bij
het halfjaar nemen?
Hoeveel is de huur in de
maand ?
Is de woning gestoffeerd of
niet ?
Wat is de prijs zonder meu-
bels ?
Wat moet ik voor de bedie-
ning betalen ?
Hier moeten wij eene afschei-
ding maken.
De volgende kamer heeft eene
alkove.
Er zijn twee glazen gebroken.
In dezen hoek is een fraai
kastje.
(«) Cupboard, uitg: Kuibard,