Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
68
The walls of the dining room
are ma»bled stucco-work.
The pmcipal rooms are pa-
pered.
The whole front of the house
is fresh white-washed.
This is a very high staircase.
That is because all the rooms
are so lofty.
The staircase is extremely
broad and the steps (stairs)
very low and convenient.
Is there also a back- staircase?
It is a winding staircase.
The ianisters are all of
cast ijon.
There is a fine, large sky-
light over it.
It is perfectly lighted from
top to Jottom.
Wait for me on the landing
of the second floor.
The dining-room has an En-
glish fire-place.
It has a beautiful marble
chimney piece(mantle-piece).
The other rooms are heated
with ^icedish stoves.
The whole house is heated
with tubes.
The floors are inlaid through-
out.
The doors and window frames
are all fresh painted.
The hinges creek; they must
be oiled.
All the windows have win-
dow-shutters.
There are also double windows
for winter.
De muren van de eetkamer
zijn als marmer gestukadoord.
De voornaamste kamers zijn
behangen.
De geheele voorzijde van het
huis is helder gewit.
Deze trap is zeer hoog.
Dat is omdat al de vertrek-
ken zoo hoog zijn.
De trap is zeer breed en al
de treden zeer laag en ge-
makkelijk.
Is er achter ook een trap?
Het is een wenteltrap.
De leuningen zijn allen van
gegoten ijzer.
Er is een fraai, groot val-
licht over.
Hij is van boven tot onder
zeer goed verlicht.
Wacht mij op het portaal op
de tweede verdieping.
In de eetkamer is een En-
gelsche haard.
Er is een fraaije marmeren
schoorsteenmantel.
De andere vertrekken wor-
den door Zweedsche kag-
chels verwarmd.
Het geheele huis wordt door
pijpen (warmteleiders) ver-
warmd.
De vloeren zijn allen ingelegd.
De deuren en vensters zijn
allen nieuw geverwd.
De hengsels kraken; zij moe-
ten met olie bestreken wor-
den.
Al de vensters hebben blinden.
Er zijn ook dubbele ramen
voor den winter.