Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
The court (yard, court-yard)
is very spacious.
There's a pump with excellent
water.
The first floor kitchen is on
the ground floor.
The kitchens are all light and
roomy.
Is there an ouen in each
kitchen ?
Yes ; and in every room there
is a register-stove.
There are also good, airy pan-
tries and closets.
Will you please to walk up
stairs?
There are twenty tvindows
looking on the street and
two long balconies.
The dining-room opens in the
hall.
Stop , I must first unbolt the
door.
The dra wing-room is close to it.
There are five large bedrooms.
Each bed-room has a separate
entrance.
Have all the rooms folding
doors ?
There is a long passage run-
ning behind.
It is roofed and glazed.
There is an open ^^aZlery on
one side of the court-yard.
Here is a charming little cabi-
net or lady's boudoir.
It is hung with crimnon dam-
ask.
The ground-floor rooms in an
English house are called
parlours.
De plaats is zeer ruim.
Er is een pomp met uitmun-
tend water.
De keuken van de eerste ver-
dieping is gelijkvloers.
De keukens zijn allen licht en
ruim.
Is er een oven in elke keuken?
Ja; en er is een open haard
in elke kamer.
Er zijn ook goede,luchtige pro-
visiekamers en kasten.
Wilt gij , als het u belieft,
naar boven gaan?
Er zijn 20 ramen aan de straat
en 2 lange balkons.
De eetkamer komt in het
voorhuis uit.
Wacht, ik moet eerst de deur
ontgrendelen.
De gezelschapzaal is er naast.
Er zijn vijf groote slaapkamers.
Elke slaapkamer heeft een
afzonderlijken ingang.
Hebben al de vertrekken vleu-
geldeuren?
Er loopt een lange gang ach-
ter langs.
Hij is overdekt en van ven-
sters voorzien.
Er is een open galerij aan
de eene zijde van de bin-
nenplaats.
Hier is een lief kabinetje of
dames-boudoir.
Het is behangen met karmo-
zijnrood damast.
De benedepste vertrekken in
een Engelsch huis worden
parlours genoemd.