Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
''i
66
Turn down the first street to
your right.
Pray, is this a Moroughfare?
At what hour are the reading-
rooms opened?
We were at the club this
morning.
You must go down these steps,
and then turn to your left.
We are now at the town-moat.
The hospital is very full at
present.
There's a si/igular case now
in the madhouse (asylum).
As we drove in, we passed the
imperial palnce.
Are there no/)!cture gia/leries
here?
Into how many wards is the
city divided?
The street-doors are all shut
at 10 at night.
CHAP. XVHI.
House. Lodgings.
This is a fine , large house.
Are you sure the foundations
are good?
These rafters don't seem very
subs/a«tial.
How many floors (sZories) has
it?
Four, besides the ground-
floor and garrets.
Is has a fine, broad entrance.
There's a good s/able and
coachhouse.
The siable is «nder ground.
Sla de eerste straat aan uw
regterhand in.
Is er een vrije doorgang?
Hoe laat worden de lees-mu-
seums geopend?
Wij waren dezen morgen in
de societeit.
Gij moet deze trappen af-, en
dan links om gaan.
Wij zijn thans op de stads-
gracht.
Het hospitaal is thans zeer vol.
Er is nu een zonderling geval
in het dolhuis.
Bij het binnenrijden gingen wij
het keizerlijk paleis voorbij.
Zijn hier geen schildergale-
rijen.
In hoeveel wijken is de stad
verdeeld ?
De deuren aan de straat wor-
den allen om 10 uur gesloten.
HOOFDSTUK XVIH.
Hei Huis. De Woningen.
Dit is een fraai, groot huis.
Zijt gij zeker dat de fondamen-
ten goed zijn?
Deze daksparren schijnen niet
zeer stevig te zijn.
Hoeveel verdiepingen heeft
het?
Vier verdiepingen, behalve de
onderste en de zolders.
Het heeft een fraaijen, bree-
den ingang.
Er is een goede stal en een
koetshuis.
De stal is onder den grond.