Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
We have not yet been to the
armoury.
Which is the way to the rail
way station ?
Are there no o/wnibuses to
meet the trains.?
Do you travel first or second
class ?
In Germany second class car-
riages are as good as first
class carriages in England
or ZToZland.
Do you not pre/er travelling
by a steamer "i
Yes, in hot weather it is
much more pleasant than in
a railway carriage.
At what ho/e/ do you put up ?
Thatis quite uncertain ; where
I can find the best accom-
modation.
I shall dine to-day at an eating-
house.
None of the iarracks are in-
side the town.
Where is the largest prison?
Does this street lead to the
bridge ?
There's a/ouretain close to the
university.
When was the observatory
built.?
There are two sentries at
the mint.
That building at the corner
is the nadonal bank.
Here comes an omnibus. Shall
we get in?
We only want to drive to
the furnpike.
Wij zijn nog niet in het tuig-
huis geweest.
Waar is devifeg naar het spoor-
weg-station ?
Zijn er geene omnibussenaan
het station?
Reist gij in de eerste of tweede
klasse?
InDuitschland zijn de rijtuigen
van de tweede klasse even
goed als die van de eerste
klasse in Engeland of in
Holland.
Reist gij niet liever meteen
stoomboot ?
Zeker : bij warm weêr is het
veel aangenamer dan in een
spoorweg-waggon.
In welk logement logeert gij?
Dat is geheel onzeker; waar
de kamer en het eten het
best zijn.
Ik zal van daag ia de res-
tauratie eten.
Er is geen kazerne binnen in
de stad.
Waar is de grootste gevan-
genis?
Leidt deze straat naar de
brug?
Er is een fontein digt bij de
universiteit.
Wanneer is de sterrewacht
(het observatorium) ge-
bouwd ?
Er staan twee schildwachten
bij de munt.
Dat gebouw aan den hoek is
de nationale bank.
Hier komt een omnibus. Wil-
len wij er in gaan?
Wij wenschen slechts tot aan
het tolhek te rijden.