Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Where is there a hackney-
coach stand?
What is the fare for a cab,
(hackney-coach) ?
Let us stand under this arch-
way.
We can take shelter ujider
this doorway.
What large building is that
o/)posite ?
That is the imperial library.
The houses are not numbered
in order.
What is the number of his
house!
What's the name ofyour street?
There's an apothecary over
way.
The streets are extremely well
lighted.
The lamps burn on till day-
light.
There will be an illumina-
tion to-morrow.
Many of the shops are lighted
with gas.
The cathedral is a fine Gothic
building.
Do you know how many
churches there are ?
What high s/eeple is that be-
fore us ?
There are a great many pwi-
lie instiiutioDS.
That is one of the largest
inns.
1 want to ask the way to the
post-o^ce.
We must send to the Po/ice
for our passports.
Have you seen all the public
moiiuments?
Waar zou een huurkoets staan?
Wat betaalt men voor eene
vigilante (huurkoets) ?
Plaatsen wij ons onder dit
gewelf.
Wij kunnen onder deze koets-
poort schuilen.
Welk groot gebouw staat daar
tegenover ?
Dat is de keizerlijke biblio-
theek.
De huizen zijn niet naar volg-
orde genommerd.
Wat is het nommer van zijn
huis?
Hoe is de naam van uw straat?
Aan de overzijde van de straat
is eene apotheek.
De straten zijn zeer goed ver-
licht.
De lampen branden totdat het
dag wordt.
Er zal morgen eene illumi-
natie zijn.
Vele winkels zijn met gas ver-
licht.
De hoofdkerk is een fraai
Gothisch gebouw.
Weet gij hoeveel kerken er
zijn ?
Wat is dat voor een hooge
toren daar voor ons?
Er zijn vele publieke gebou-
wen.
Dit is een van de grootste
logementen.
Ik moet den weg naar het
postkantoor vragen.
Wij moeten naar de Politie
zenden, om onze paspoorten.
Hebt gij al de publieke ge-
denkteekons gezien?