Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
The reaper has cut himself
with his sickle.
How very luxwriant the hop-
fields look.
Is that wheat or Jarley?
I fear the rye will be a com-
plete failure.
That ploughed field must now
be harrowed.
The oats seem to be prelty
forward.
The buck-wheat is already
in flower,
■\Vhen do you sow in this part
of the country?
CHAP. XVH.
Town.
He lives in the very heart of
the city.
Is it a market-town or a
village ?
We shall soon reach the walls
of the city.
There is a glacjs between the
town and the suburbs.
The towngates are kept in ex-
cellent repair.
The streets are uncommonly
well paved
There are but few large
squares, -
What a long lane this is !
The shops seem to be ex-
tremely handiorae.
Let us keep on the pave-
ment.
To cross the street, you must
go on the coach-way.
De maaijer heeft zich met
zijn zeis gesneden.
Hoe weelderig zien de hop-
velden er uit.
Is dat weit of garst ?
Ik vrees dat de rogge geheel
mislukken zal.
Dat geploegde veld moet nu
geëgd worden.
De haver schijnt zeer voor-
deelig te zijn.
De boekweit bloeit reeds.
Wanneer zaait men gewoon-
lijk in deze streken?
HOOFDSTUK XVII.
De Stad.
Hij woont midden in de stad.
Is het een marktplaats of een
dorp?
Wij zullen spoedig den stads-
muur bereiken.
Er is een glacis (helling"^ tus-
schen de stad en de voor-
steden.
De poorten worden uitmun-
tend onderhouden.
De straten zijn ongewoon goed
geplaveid.
Er zijn slechts weinig groote
pleinen.
Welk een lange steeg is dit!
De winkels schijnen zeer fraai
te zijn.
Laat ons het voetpad houden.
Om de straat dwars over te
steken , moet men over den
rijweg gaan.