Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
am
62
Are you already getting tired?
We haven't been walking
above an hour.
Let us rest a little on this
shady bank.
You may sit down on the stile.
By this/ooipath we shall reach
the causeway.
Shall we pass by the thatched
huts?
What is that little shed among
the rineyards?
Are those all mills, just above
the bridge?
Take care, or you will fall into
that ditch.
The cattle will scarcely find
a blade of grass on the
common.
You have a Jramble sticking
to your gown.
Do keep out of the bushes.
Letuswalk through this grove.
Mind, or you will sting your-
self with those neitles.
The tenants are all to come up
to the mansion, to speak
about the new enclosures.
AVhy is there so much fallow
ground here?
that
What deep furrows
plough makes.
How unpleasant it is, walking
over the stubble.
There will be a very plentiful
harvest.
The sheaves are large, and the
ears very full.
How regrularly the moicers
swing their scythes.
Wordt gij reeds moede? Wij
hebben niet langer dan een
uur gewandeld.
Laat ons een weinig rusten op
deze beschaduwde hoogte.
Gij kunt op het hek gaan
zitten.
Langs dit voetpad komen wij
aan den grooten weg.
Zullen wij de stroohutten voor-
bijgaan ?
Wat is dat voor een kleine
hut tusschen de wijnbergen?
Zijn dat allen molens, daar
voorbij de brug ?
Pas op , dat gij niet in die
sloot valt.
Het vee zal op de algemeene
weide naauwelijks een gras-
halm vinden.
Gij hebt een braambezie-struik
aan uw kleed hangen.
Houdt u van de boschjes af.
Laat ons door ditboschje wan-
delen.
Pas op, of gij zult u aan deze
brandnetels branden.
De pachters moeten allen op-
komen, om over de nieuwe
omheiningen te spreken.
Waarom is hier zooveel
woeste grond?
Wat maakt die ploeg diepe
voren.
AVat is het onaangenaamom
over de koornstoppels te
wandelen.
De oogst zal zeer overvloe-
dig zijn.
De halmen zijn groot, en de
aren zeer vol.
Hoe regelmatig zwaaijen de
maaijers hun sikkels.