Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
We have not yet deto-mined
where we shall go.
The enuj'rons are delightful
(romantic).
Baden is a little too distant
from town.
We shall be happy to have
you in our neighbourhood.
There are charming excMrsions
round about us.
I am very fond of mowntain
scenery.
We are so glad to be in the
green fields again.
I don't like a wide , flat plain
A large extent of meadow and
cornfields, sprinlled with
I'lVlages, is a pleasing sight.
This is a charming (secZwded;
valley.
I'm looking at the windings
of the river.
How many islands can be seen!
Shall we go up this hill?
How threatening those crags
hang over us!
We shall get to the top with-
out remarAing that we are
going up-hill.
Don't run down-hill; the road
is very steep.
There's a lovely path along
thispur/ing brook.
Suppose we walk down to the
shore of the lake.
1 fear it will be too hot on
the banks of the river.
The shortest way will be
through the wood.
Wij hebben nog niet besloten
waar wij zullen heengaan.
De omstreken zijn aangenaam
(romanesk).
Baden is een weinig te ver
van de stad.
Wij zullen gelukkig zijn, u in
onze nabijheid te hebben.
Er zijn bij ons heerlijke uit-
stapjes te maken.
Ik ben een groot minnaar van
bergstreken.
Wij zijn zoo blijde, dat wij
weder in de groene velden
zijn.
Ik houd niet van een groote
vlakte.
Een groote uitgestrektheid van
weide en koornvelden, met
dorpen tusschen beiden , is
een aangenaam gezigt.
Dit is eene heerlijke (eenzame)
vallei.
Ik zie naar de kronkelingen
van de rivier.
Hoevele eilanden ziet men hier!
Zullen wij op dien heuvel gaan?
Hoe dreigend hangen die rot-
sen boven ons!
Wij zullen op den top komen ,
zonder te merken dat wij
klimmen.
Loop niet naar beneden; de
weg is zeer steil.
Er is een aangenaam pad
langs de ruischende beek.
Wat dunkt u, als wij eens
naar den oever van het
meer gingen?
Ik vrees dat het aan de oevers
van de rivier te warm zal zijn.
De kortste weg zal door het
bosch zijn.