Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Those j-adishes are running to
seed.
These peach-trees seem to
want pruning.
What a beautiful bloom those
plums have!
When will these quinces be
fit (orgathering!
Why do you leave these gar-
den tools lying about the
paths ?
Take away this wAeeZbarrow.
You can't get that stump up
withoui a pickaxe.
Run and fetch me a spade or
a shovel.
Why did you not bring the
rake ?
You will perhaps want a hoe.
These beds don't seem very
well vieeded.
Come and see my little nursery
of cherry and apple-trees.
They are all reared from seed.
Next year I must have them
grafted.
Your pruning-knife is quite
blunt.
Take off the rose of the water-
ing-pot.
CHAP. XVI.
Country.
Have you already taken a
summer lodging?
When do you go to the country?
Before May it's hardly advis-
able.
We shall pass the whole sum-
mer in the country.
Deze radijs schiet in het
zaad.
Deze perzikboomen schijnen
gesnoeid te moeten worden.
Wat bloeijen deze pruimen
schoon!
Wanneer zullen deze kwee-
peren rijp zijn?
Waarom laat gij deze tuinge-
reedschappen in de paden
liggen?
Neem dezen kruiwagen weg.
Gij kuntdien stomp nietzonder
houweel wegnemen. '
Ga heen en haal mij een schop
of een schoiFel.
Waarom hebt gij de hark niet
meêgebragt?
Gij zult misschien een hark
noodig hebben.
Deze bedden schijnen niet
zeer goed gewied.
Kom mijn kleine kweekerij
van kersen en appelboomen
eens zien.
Zij zijn allen gezaaid.
In het volgende jaar moet ik
ze laten enten.
Uw snoeimes is zeer stomp.
Neem de roos van den gie-
ter.
HOOFDSTUK XVI.
Het Land.
Hebt gij reeds een zomerver-
blijf gehuurd?
Wanneer gaat gy naar buiten?
Vóór Mei is het naauwelijks
aan te raden.
Wij zullen den geheelen zo-
mer op het land doorbrengen.