Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
See how gracefully those bir-
ches wave.
How the white bark glittera
among the boughs.
What an immense trunk that
beech has.
The clumps of pinetrees, scat-
tered here and there, make
an excellent effect.
The bees will have a fine feast
on those limes.
That's one of the largest elms
1 ever saw.
Those weeping-ujj'Zlows round
the pond are very orna-
menlal.
What an immense van'ety of
/oliage!
That young ash was planted
by my uncle.
Where does that alley of
poplars lead to?
One of my /ayourite trees is
the plantain.
The Scotch fir is now intro-
duced euerywhere.
Tell the little boy, not to
tread on the borders.
Look, what a rich bed of
tulips.
Did you see what a number of
purple and yellow crocuses ?
There are primroses, coifslips,
snoiodrops, lilies of the val-
ley , and ftZuebells.
How sweet the mignonette-
smells !
Zie hoe sierlijk deze berken-
boomen slingeren.
Wat schittert de witte bast
door de takken.
Welk een onmetelijken stam
heeft die beukenboom.
De groepen dennenboomen ,
die hier en daar verspreid
zijn, doen een heerlijke
werking.
De bijen zullen een heerlijken
maaltijd hebben aan deze
lindenbooinen.
Dat is een van de grootste olm-
boomen, die ik ooit ge-
zien heb.
Deze treurwilgen rondom den
vijver zijn zeer sierlijk.
Welk eene oneindige ver-
scheidenheid van bladeren !
Deze jonge essenboom werd
door mijn oom geplant.
Waar leidt deze laan van po-
pulieren heen?
De plataan is een van mijn
geliefkoosde boomen.
De Schotsche den is nu overal
inheemsch.
Zeg den kleinen jongen, dat
hij niet op de randen van
het gras loope.
Zie eens welk een heerlijk
bed met tulpen.
Zaagt gij welk een menigte
van purperen en gele crocus-
sen (saffraanbloemen)?
Daar zijn sleutelbloemen, pri-
mula verus, sneeuwklok-
jes, lelies van den daleen
blaauwe klokjes.
Hoe aangenaam riekt de re-
sida!