Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
largeportion of evergreens,
such as laurel, Ao/ly, box,
ivy , daphne etc. etc.
Thus the view from the win-
dows is always green and
cheerful, even in the dreary
season.
One can also drive through
the shrubbery.
Let us go out at this gate.
This is the carriage-way,
leading down to the porter's
lodge at the entrance of the
park.
How ieawtifully neat the paths
are kept!
They are hoed , swept and
rolled twice a week.
What greatly con/riJutes to
the eZegance of an English
park is the bright orange-
o'oZoured gravel.
On my arrival, in driving
through the park, I couldn't
perceive the dwelling-house.
It is completely concealed by
the shiubbery.
There is no straight avenue
leading up to it.
The park isexh'e?nelj spacious
and laid out with uncommon
taste.
Our English country-gentle-
men show great taste and
ingenuity in their ornamen-
tal plantations.
Did you remark that efegant
group of larches ?
There are two magni/icentold
oaks.
menigte van altijd groene
gewassen , als laurieren ,
steekpalm, palm, klimop,
daphne, enz. enz.
Dus is het uitzigt uit de ven-
sters altijd groen en aange-
naam , zelfs in het gure
jaargetijde.
Men kan ook door de shrub-
bery rijden.
Laat ons door dit hek naar
builen gaan.
Dit is de rijweg, die naar de
portierswoning bij den in-
gang van het park leidt.
Wat worden de paden keurig
net gehouden!
Zij worden tweemaal 's weeks
gehakt, geharkt en met een
steen gerold.
AYat veel toebrengt tot de sier-
lijkheid van een Engelsch
park is het helder oranje-
kleurig kiezelzand.
Toen ik het park binnenreed,
kon ik maar niet ontdekken
waar het woonhuis was.
Het is geheel verborgen in de
shrubbery.
Er is geen regte laan die er
heenleidt.
Het park is zeer uitgestrekt tn
met veel smaak aangelegd.
Onze Engelsche landeigenaars
toonen grooten smaak en
vernuft in den kunstmatigen
aanleg van het plantsoen.
Zaagt gij dicfraaije groep la-
riksboomen ?
Daar zijn twee prachtige oude
eiken.