Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
What an overaAeZwing heat
it is!
One would like to be in the
wafer all day long.
I'm in a perspiration.
We shall soon be in the dog
days.
The days are already sen-
sibly shortening.
Which do you like best, spring
or autumn?
I prefer spring; the autumn
air makes a very melan-
choly impression on me.
In spring there is a gladden-
ing prospect before us.
The forests are taking an
autumn tint.
It is much cooler than it
was a week ago.
The /bliage begins to turn red
and yellow.
Flom will soon bid us good
bye.
The paths in the park are
cohered with dead leaves.
The hard frost seldom begins
till the turn of the year.
Now the days are at their
shortest.
II is said there will be a most
pZentiful vintage.
The /larvest has not quite a?!-
swered our expectations.
CHAP. XV.
Welk een drukkende hitte
is er!
Men zou wenschen den gan-
schen dag in het water te zijn.
Ik zweet.
Wij zullen spoedig in de honds-
dagen zijn.
De dagen worden reeds mer-
kelijk korter.
Houdt gij meer van de lente
of van den herfst?
Ik houd meer van de lente; de
herfstlucht heeft altijd iets
zwaarmoedigs voor mij.
In de lente heeft men een goed
vooruitzigt vóór zich.
De bosschen krijgen reeds een
herfstkleur.
Het is veel koeler dan voor
een week.
De bladeren beginnen rood en
geel te worden.
Flora zal ons spoedig vaar-
wel zeggen.
De paden in het park zijn be-
dekt met afgevallen bladeren.
De harde koude begint zelden
vóór Nieuwjaar.
Nu zijn de dagen het kortst.
Men zegt, dat er een zeer rijke
wijnoogst zal zijn.
De oogst heeft niet geheel aan
onze verwachting beantwoord.
HOOFDSTUK XV.
Trees, Flowers and Plants.
Shall we take a turn in the
j'arden ?
I am myself very fond of gar-
dening.
Boomen , Bloemen en Planten,
Zullen wij den tuin eens
doorwandelen.
Ik houd veel van tuinieren.