Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
The clouds are be^'wning to
disperse.
Now it looks a little more
cheerful.
It is a reg'ular set rain.
It is only a shower.
What a dreadful clap of thun-
der that was!
The lightning, I fear, has
struck somewhere.
Do you hear the distant
thunder ?
The rain fell in large heavy
drops.
What a bright flash that was!
I think I saw it lighten.
It rainsandhailsboth together.
Rain and snow mixed are cal-
led J sleet."
It rains very hard (very fast.)
We were caught in a heavy
shower.
The /iaiVstones are as large as
Aazel-nuts.
How gloomy the atmosphere is!
There is certainly a storm com-
ing on.
A thunder-storm in winter is
quite a phenomenon.
Itsnows very hard. What large
flakes!
The snow lies almost a foot
deep.
Where it has drifted, it is full
three feet.
How the wind blows! — It is
very windy.
It is sharp north wind (warm
south wind).
De wolken beginnen uitéén te
gaan.
Nu ziet het er een weinig
vriendelijker uit.
Het is een aanhoudende regen.
Het is slechts een regenbui.
Welk een vreeselijke donder-
slag was dat!
De bliksem, vrees ik, is er-
gens ingeslagen.
Hoort gij den donder in de
verte ?
Er vielen zware, groote re-
gendroppelen.
Welk een hevige bliksem-
straal !
Ik geloof, dat ik het zag
weêrlichten.
Het regent en hagelt te gelijk.
Regen en hagel te zamen,
wordt I sleet" genoemd.
Het regent zeer hard (zeer
hevig).
Wij werden door een zware
regenbui overvallen.
De hagelsteenen zijn zoo groot
als hazelnoten.
Wat is de lucht betrokken!
Er zal zeker storm komen.
Een onweder in den winter is
een zeldzaam verschijnsel.
Het sneeuwt zeer hard! Welke
groote vlokken!
De sneeuw ligt bijna een voet
hoog.
Waar de sneeuw bijéénge-
waaid is, ligt zij wel drie
voet hoog.
Wat waait het! Het is zeer
winderig.
Het is een scherpe noorden-
wind (warme zuidenwind).