Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
appear at church between
Easter and Pentecost in
white garments.
The summer soZstice is the 218*
of June , the longest day.
Midsummer day is the 24">
of June.
All-hallows (or All-saints) is a
festival observed by many
denominations of Chris-
tians.
The 1»» of April is called All
fools' day,
CHAP. XIV.
Weather and Seasons.
How is the weather to day ?
Very bad.
It is very fine (charming)
weather.
What deligthM weather it is.
It is very cold (hot,, warm ,
mild , dull).
How serene the air is! How
suhry it is!
Whatac/israal foggy mo?-n\ng.
The sun can scarcely pene
träte the fog.
The mountains look very misty.
The weather is very bad (very
clear.)
It is a very agreeable (plea-
sant) evening.
How blue the sky looks! not
a cloud in the heavens!
It has been raining the whole
morning.
van Paschen tot Pinkster met
witte kleederen in de kerk.
De tijd van den zomerzonne-
stilstand is de langste dag,
den 21®'«" Junij.
Midsummer (St. Jan) is den
24sten Junij.
Allerheiligen is een dag, die
door vele Christenen van
verschillende benamingen
gevierd wordt.
De 1''« April wordt gekkendag
genoemd.
CHAP XIV.
Het Weder en de Jaargetijden.
Hoe is het weder vandaag?
Zeer slecht.
Het is zeer schoon (heerlijk)
weder.
Wat is het aangenaam weder.
Het is zeer koud (heet, warm,
zacht, somber).
Welk een stille, heldere lucht
is het! Hoe zoel is het!
Welk een droevige, nevelach-
tige morgen.
De zon breekt naauwelijks
door den nevel heen.
De bergen zien er zeer nevel-
achtig uit.
Het weder is zeer slecht (zeer
helder).
Het is een zeer aangename
(lieflijke) avond.
Wat is de lucht blaauw ! Er
is geen wolkje aan den hemel.
Het heeft den ganschen mor-
gen geregend.
j