Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Shrove Tuesday is the day
before Ash-Wednesday.
In England the former is pan-
cake-day.
Passion-week is the period of
our Saviour's su^erings.
Maundy Thursday is the
Thursday of the same week.
^'aster-Sunday is the first sab-
bath after Lent.
It is one of the great move-
able feasts.
The custom of presenting col-
oured eggs in Easter-week
doesn't exist in England.
St. Fatentine's day is the Id""
of February.
TheEnglishcelebrate this day
in a curious manner.
Young people of both sexes
write letters to each other.
Such letters are of course
anonymous.
They are o_/len in prose, often
in verse.
Fine sheets of paper, called
^aZentines , are to be had
for this purpose at every
stationer's.
Ascension day (Holy Thurs-
day) comjnemorates our
^Saviour's ascent into heaven.
It is ten days be/ore Whit-
sunday.
This period is called Whit-
suntide or the season of
Whit-Sunday.
The origin of the name is sup-
posed to be a c!(stom of the
primitive church.
All the newly baptised used to
S/irove Tuesday (vastenavond)is
de dag vóór Asch-Woensdag.
De eerste is in Engeland de
dag van pannekoeken.
De lijdensweek is de tijd van
het lijden van onzen Heiland.
Witte Donderdag is de Don-
derdag in deze week.
Paasch-Zondag is de eerste
Zondag na de vasten.
Het is een van de groote, ver-
anderlijke feesten.
Het gebruik om in de Paasch-
week geverwde eijeren te ge-
ven,bestaat in Engeland niet.
St. Valentijns-dag is den 14^™
Februarij.
De Engelschen vieren dezen
dag op een zonderlinge
wijze.
Jongelieden van beide geslach-
ten schrijven elkander brieven.
Zulke brieven zijn natuurlijk
niet onderteekend (ano-
niem, nameloos.)
Zij zijn nu eens in proza en
dan eens in poëzij.
Men kan bij eiken boekverkoo-
per schoone blaadjes pa-
pier, Valentines genoemd,
daarvoor koopen.
Hemelvaartsdag(HeiligeDon-
derdag) vereeuwigt de he-
melvaart van onzen Heiland.
Het is tien dagen vóór Pink-
ster-Zondag.
Die dag wordt Pinkster of
Witte Zondag genoemd.
Men veronderstelt dat deze
naam zijn oorsprong heeft van
een gebruik in de oude kerk.
Allenieuwgedoopten kwamen