Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Twelfth-day (Ejojjo/iany) is so
called from its being the
of January; twelve days af-
ter the na^i'fity.
It is a day of great rejoicing
among young folks in En-
gland.
The jsastry-cooks' windows
are filled with large, sugared
cakes, called Twelfth cakes.
Families in easy circumstan-
ces usually have an evening
party for their children.
Slips of paper with the names
of various comic, characters
are thrown hi^gledy-pi^'-
gledy into a hat.
King andQueen are also among
them.
Each of the company draws
a character blindlold.
The lady and (/enrteman who
draw King and Queen are
required to assume that dig-
nity for the whole evening.
Each person pins the name he
has drawn, to some conspic-
uous part of his dress.
All try to vie with each other
in keeping up the spirit of
the character that may have
fallen to his lot.
The more lively and humorous
he can make it, the better he is
considered to have succeeded.
The fes/ivities of the evening
j^enerally conclude with a
display of the ma^iclantern.
Driekoningendag (de twaalf-
de dag i wordt zoo genoemd,
omdat het den fi"!™ Ja-
arij twaalf dagen na de
geboorte van Christus is.
Het is een dag van groote
vreugde voor de jongelie-
den in Engeland.
De vensters der pasteibakkers
zijn vol groote, gesuikerde
koeken, Driekoningskoe-
ken genaamd.
Bemiddelde lieden hebben ge-
woonlijk eene avond-partij
voor hun kinderen.
Papier-snippers, met de namen
van verschillende koddige ka-
rakters , worden door elkan-
der in een hoed geworpen.
De Koning en Koningin zijn
er ook bij.
Ieder van het gezelschap trekt
blindelings een karakter.
De heer en dame,welkeKoning
en Koningin trekken, moeten
deze waardigheid gedurende
den geheelen avond behouden.
Ieder steekt den naam, wel-
ken hij getrokken heeft, met
een speld vast aan een ge-
deelte van zijn kleed, waar
het goed zigtbaar is.
Allen wedijveren om de rol
vol te houden, welke hun
ten deel is gevallen.
Hoe vrolijker en luimiger hij
het maakt, hoe beter men
rekent dat hij geelaagd is.
De feesten van den avond wor-
den gewoonlijk besloten met
een vertooning van de too-
verlantaarn.
3