Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
CHAP. XIII.
Periods and Epochs,
We don't keep many /ioMays
in England.
Wednesday is a half-Ao/iday
at most schools.
The schools have their regular
vacations.
Six weeks at midsummer and
aZso at Chrisimns,
A great many /estivals are
kept on the continent.
There are but two solemn
fastdays in England.
These are Christmas-day and
Good-Friday.
On these days, all thepubWc.
o/fices and shops are closed.
Of course they are also closed
every Sunday.
We shall have a large sujsper-
party on Christmas-eve.
Roast-beef and plum-joudding
are the usual dinner in En-
gland on Christmas day.
What do you intend to do
with yourself on new-
year's eve?
I wish you a very Aajopy
new year.
1 wish you all the compliments
of the season.
New-year's day falls on a
Tuesday next year.
Next year is leap-year.
The four or five weeks after
Christmas are consjWered
the /estive season.
HOOFDSTUK XIII.
Tijdperken,
Wij hebben in Engeland niet
vele feestdagen.
In de meeste scholen heeft
men 's Woendags een hal ven
vacantie-dag.
De scholen hebben bepaalde
vacantiën.
Zes weken in den zomer en
zes weken met Kersmis.
Op het vaste land zijn er vele
feestdagen.
Er zijn maar twee plegtige
vastendagen in Engeland.
Deze zijn Kersdag en Goede
Vrijdag.
Op deze dagen zijn alle lands-
kantoren en alle winkels
gesloten.
Ook zijn zij natuurlijk eiken
Zondag gesloten.
Wij zullen Kers-avond een
groot gezelschap ten eten
(te souperen) hebben.
Eoast-beef en plumpudding
zijn in Engeland het gebrui-
kelijke eten op Kersdag.
Wat zijt gij voornemens Oude
jaars-avond te doen?
Ik wensch u een zeer geluk-
kig Nieuwjaar.
Ik wensch u alles wat bij deze
gelegenheid gewenscht wordt.
Nieuwjaarsdag valt aanstaan-
de jaar op een Dingsdag.
Het volgend jaar is een schrik-
keljaar.
De vier of vijf weken na Kers-
mis worden beschouwd als
het tijdperk der vreugde.