Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
We didn't come liome till
mic/night.
Do you mean to go to the
ball to-night?
It will get very stiltry to-
wards noon,
J don't mean to receive any
I'/sits this forenoon.
We mlend going to Baden this
afternoon.
The steam-carriage starts at
half patt 2.
We shall reach Baden in three
quarters of an hour.
Yow will arrive at a quarter
to four.
What's o'clock by your watch?
It is exactly five and twenty
wijTiutes past one.
It is just a quarter to three.
Your watch must go too fast;
by me it is but a g'warter
past 2.
My watch is too slow.
Per/iaps it has stopped.
Lend me your key to wind
it up.
Set your watch. It isn't regu-
lated.
It looks as if it would rain
this evening.
We are invited at your aunt's
for to morrow evening.
I was at the exhibition (a) this
morning.
Did you play at cards yester-
day evening ?
Wij kwamen niet vóór mid-
dernacht thuis.
Hebt gij plan van avond
naar het bal te gaan?
Het zal tegen den middag zeer
zoel worden.
Ik wil dezen voormiddag vol-
strekt geen bezoeken ont-
vangen.
Wij zijn voornemens dezen na-
middag naar Baden te gaai).
De stoomwagen (spoorwagen)
vertrekt om half drie.
Wij zullen in drie kwartier
te Baden zijn.
Het zal kwartier vóór vie-
ren zijn als gij aan-
komt.
Hoe laat is het op uw horlogie?
Het is juist vijf minuten voor
half twee.
Het is juist kwartier voor drie.
Uw horlogie loopt zeker te
gaauw; ik heb het pas
kwartier over 2.
Mijn horlogie gaat te lang-
zaam.
Misschien staat het stil.
Leen mij uw sleuteltje om het
op te winden.
Zet uw horlogie gelijk. Het is
niet geregeld.
Het schijntdat het dezen avond
zal regenen.
Wij zijn morgen avond bij uw
tante verzocht.
Ik was heden morgen op de
tentoonstelling.
Speeldet gij gisteren avond
kaart?
(n) Exhibition, uitg. Exhibishuii.