Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
In England all Zadies' clothes
are made by /emales.
That gown is too long, it must
have a tuck.
Shall the body be plain or in
folds ?
Let the whalehones be very
thin.
This piece is the front and that
the back of the gown.
Dresses are worn very full
now-a-days.
Are the strings already sewn
in.?
Pray use the finest, light
wadding.
Where have you put the yard-
measure ?
What did you pay a yard for
this sprigged mifslin.
Have you bought the gauze for
my daughiev's ball-dress ?
Will there be enough left for
a child's frock?
Our (/overness teaches us all
sorts of /ancy-work.
French emJm'dery is by far
the most taste(\x\.
What work is that stretched
on your frame ?
Be so kind as to teach me
that stitch.
Is that a bed-quilt you are
crotchet'wg?
Can you lend me a smaller
crotchet ?
What do you mean to do with
these gold iassels ?
Is that a pattern for a window
cushion ?
Ladies in England very seldom
knit.
In Engeland worden alle vrou-
wenkleederen door vrou-
wen gemaakt.
Dat kleed is te lang , er moet
een opnaaisel in.
Moet het lijf glad of ruim
zijn ?
Neem dunne baleinen.
Dit is het vóór- en dat het
achterpand van het kleed.
De kleedjes worden tegen-
woordig zeer wijd gedragen.
Zijn de banden er al aan-
gezet ?
Neem de fijnste , ligtste wat-
ten.
Waar hebt gij de el gelegd ?
Wat betaaldet gij voor de el
van dit gebloemd mousseline.
Hebt gij het gaas voor het bal-
kleed mijner dochter gekocht?
Zou er genoeg over zijn voor
een kinderrokje ?
Onze gouvernante leert ons al-
lerlei handwerken.
Fransch borduurwerk is ver-
reweg het smaakvolst.
Welk werk is daar op uw
raam gespannen ?
Wees zoo goed mij dezen steek
te leeren.
Haakt gij een beddedeken?
Kunt gij mij een kleineren
haak leenen ?
Wat wilt gij met deze gouden
kwast doen ?
Is dit een patroon voor een
raamkussen ?
De dames in Engeland brei-
jen zelden.