Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
The point of this needle is
quite blunt.
Why don't you take a gold-
eyed needle?
The eyes of the common need-
les cut the thread. '
Is she a good needle woman ?
She undersfandi plain work
ex/remely well.^
She is very clever at her
needle.
We always keep a tcorl'Vfo-
man at home.
There's a great deal of
sewing to do.
We are making new bed and
<able-Z/nen.
My brother is having new
shirts mide.
See that the coflars are not too
tight.
These J?^Jton-holes are very
neatly made.
How very nicely the cuffs are
stitched.
The seams are very badly
sewn.
The hems at the botiom are
already made, but the sdva-
ges are not sewn together.
Frills are now almost out of
fashion.
Calico shirts are best for a hot
climate.
Our best linens are made in
/reland.
Rip up that seam , the stiches
are too far apart.
Have you darned your mas-
ter's stockings ?
I see you haven't mended your
gown yet.
De punt van deze naald is ge-
heel stomp.
AVaarom neemt gij geen naald
met een verguld oog.
Dc oogen van de gewone naal-
den snijden den draad af.
Is zij een goede naaister ?
Zij kent hetlinnennaaijen zeer
goed.
Zij is zeer vlug met de naald.
Wij hebben thuis altijd een
werkvrouw.
Er is veel te naaijen.
Wij maken nieuw bedde- en
tafelgoed.
Mijn broeder laat nieuwe hera-
den maken.
Pas op dat de kragen niet
te naauw zijn.
Deze knoop.sgaten zijn zeer
net gemaakt.
Hoe netjes zijn de opslagen
gestikt.
De naden zijn zeer slecht
genaaid.
De onderste zoomen zijn reeds
gereed , maar de zelfkanten
zijn nog niet aan elkander
genaaid.
Jabots (hommen) zijn nu bijna
geheel uit de mode.
Calico-hemden zijn de beste
voor een warm klimaat.
Onze beste linnens worden
in Ierland gemaakt.
Torn dien naad los, de steken
zijn te ver van elkander.
Hebt gij de kousen van Mijn-
heer gestopt ?
Ik zie dat gij uw kleed nog
niet versteld hebt.
J