Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
I don't want my great coat.
If it looks like rain, give me
the mackintosh.
Now give me my hat and
stick.
I don't see any gloves here.
Will you have the kid or the
silk ones?
These gloves are not fellows.
You have given me two left-
hand gloves.
I have no pocket handkerchief.
By the bye, where is mj spy-
glass ?
I think I left it in my tcaislco&t
pocket.
AVhat have j'ou done with my
pocket-book ?
Put my cloak into the car-
riage, it may be cold in
the evening.
Won't you take your um-
IreMl
Ladies' Dress.
Stop a moment, till I have put
the comiing-cloth over my
»«orning gown.
Comb the back-hair well out,
before you plait it?
Fasten the plait well with
hairpins.
Those are too weak, take
longer ones.
Dress the hair flat in front;
part it well.
Will j'ou have short, round
curls or corkscrew curls?
Put some arti^cial floivers in
mv hair.
Ik heb mijn overjas niet noo-
dig.
Ziet het regenachtig, geef mij
dan mijn mackintosh.
Geef mij nu mijn hoed en
stok.
Ik zie hier geen handschoe-
nen.
Wilt gij de glacé- of de zij-
den handschoenen?
Deze twee handschoenen pas-
sen niet bij elkander.
Gij hebt mij twee linksche
gegeven.
Ik heb geen zakdoek.
Zeg eens, waar is mijn
lorgnet ?
Ik geloof dat ik ze in mijn
vestzak heb gelaten.
Wat hebt gij met mijn brie-
ventasch gedaan?
Leg mijn mantel in het rijtuig,
het mogt met den avond
koud worden.
Wilt gij uw paraplule niet
meenemen?
Kleeding voor Vrouwen.
Wacht een oogenblik, totdat
ik den kapdoek over mijn
morgenkleed gedaan heb.
Kam het achterhaar goed uit,
voordat gij het vlecht.
Maak de vlecht goed vast met
haarspelden.
Deze zijn te teêr, neem lan-
gere.
Scheid het haar op het voor-
hoofd ; verdeel het goed.
Wilt gij korte, ronde krullen
of kurketrekkers hebben ?
Doe eenige kunstbloemen in
mijn haar.