Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
We shall overlook jour ill
be/ioviour.
lie must be punished for his
disoJedience.
How irritating this caprice of
hers is!
You will certainly repent of
your oZistinacy.
1 am sorry to have excited '
his anger.
Those were scenes of perjoe/ual
discord,
lie at length ^ra/ified his
vengeance.
It was a fault not so easily
pardoned.
His looks betrayed his guilt.
He must be treated with se-
rerity. !
1 cannot foryet his offence
Would you for^i'ye such an
insult?
* He has already con/essedhis
crime. j
This is /reason towards (a)
yourself. |
They accused him of high
treason. [
What can be worse than per- j
j"ry?
How should I answer such
ca/umny ? j
I can only say it is a gross
im/>ostnre.
He'll gain nothing by all his
dishonesty. ,
He didn't even hesitate at
murder. i
Can he have been guilty of
assassination? I
Wij zullen uw slecht gedrag
voorbijzien.
Hij moet gestraft worden voor
zijne ongehoorzaamheid,
Hoe hinderlijk is deze luim
van haar.
Gij zult zeker berouw hebben
over uw stijfhoofdigheid.
Het spijt mij dat ik zijn on-
genoegen heb opgewekt.
Dit waren tooneelen van aan-
houdende tweedragt.
Eindelijk bevredigde hij zijne
wraak.
Het was een misslag, die
niet zoo ligt te vergeven was.
Zijn blikken verrieden zijne
schuld.
Hij moet streng behandeld
worden.
Ik kan zijn beleediging niet
vergeten.
Zoudt gij zulk een beleedi-
ging vergeven?
Hij heeft zijn misdaad reeds
bekend.
Dat is verraad jegens u zeiven.
Zij beschuldigden hem van
hoog verraad.
Wat kan slechter zijn dan
meineed ?
Wat zou ik antwoorden op
zulk een laster?
Ik kan alleen zeggen, dat
het een grove leugen is.
Hij zal niets winnen met al
zijn bedriegerij.
Moord zelfs schrikte hem niet
af.
Kan hij schuldig zijn aan
sluipmoord ?
(a) Towards , uitgesproken : Tordz.