Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
I couldn't help reproving her
/orwardness.
I won't sujet such imper-
tinent curiosity.
Her pride was soon converted
into humiZity.
Tell me! Where will your
amirtion stop?
His indolence has reduced him
to poverty.
lie passes his days in idle-
ness.
He is a man of very sZu^gish
disposition.
1 am surprised at your in-
attention.
It can only be atiriiuted to
his negligence.
Such carelessness is quite un-
pardonable.
He has grown up in total
ignorance.
How can you live in such
disorder ?
There's con/usion in all he does.
The disease arises from un-
cZeanliness.
1 was the victim of his perfidy.
He /orfeited my confidence
by his /ait/Jessness.
She is not to be caught bj
flattery.
AVould jou have me encourage
his dis/;onestj.?
AVe are already accMstomed
to her rudeness.
They complained of your un-
poZiteness.
They behaved to us with great
incivility.
Ik kon niet nalaten haar voor-
barigheid te berispen.
Ik wil zulk eene onbeschaamde
nieuwsgierigheid niet dulden.
Haar hoogmoed veranderde
spoedig in nederigheid.
Zeg mij , waar zal uwe eer-
zucht eindigen?
Zijn lusteloosheid heeft hem
tot armoede gebragt.
Hij brengt zijn dagen in
luiheid door.
Er is eene aangeboren traag-
heid in zijn aard.
Ik ben verwonderd over uwe
onoplettendheid.
Dit kan alleen aan zijn
nalatigheid worden toege-
schreven.
Zulk een zorgeloosheid is
geheel onvergeeflijk.
Hij is in volslagen onwetend-
heid opgegroeid.
Hoe kunt gij in zulk een
wanorde leven?
Er is verwarring in al wat
hij doet.
Da kwaal ontstaat uit onrein-
heid.
Ik was het slagtoffer van
zijn trouweloosheid.
Door zijn trouweloosheid ver-
loor hij mijn vertrouwen.
Djor vleijerij is zij niet te
vangen.
Zoudt gij willen dat ik zijne
oneerlijkheid aanmoedigde?
AVij zijn reeds aan haar ruw-
heid gewoon.
Zij beklaagden zich over uwe
onbeleefdheid.
Zij gedroegen zich zeer on-
beleefd jegens ons.