Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
1 wish you had shown the
same carefulness.
What pleases rae so much is
her docjVity.
There is great simp/icity in
her manners.
His activity knows no bounds.
There's perfect order in her
house.
1 paid attention the whole
time.
He faithfully kept his prom-
ise.
What extreme cZeanliness pre-
vails in England!
That was firfe/ity indeed!
Horie&ty is aZways the best
policy.
He is too honest to be in'bed.
Their kindness deserved a bet-
ter return.
They received us with marked
poWeness.
What a gentle temper she has.
OJedience must be insisted on.
They were on the best possible
terms with each other.
Her innocence was most satis-
/actorily proved.
The utmost indulgence was
shown him.
She is always in a good hu-
mour.
1 see you have behaved brave-
ly."
Ik wenschte dat gij ook
zoo zorgvuldig waart ge-
weest.
Wat mij zoo zeer behaagt is
haar leerzaamheid.
Haar manieren zijn zeer een-
voudig.
Zijn werkzaamheid is zonder
einde.
In haar huis heerscht de groot-
ste orde.
Ik was gedurende al dien tijd
oplettend.
Hij hield zijn belofte zeer
getrouw.
Welk een groote zindelijk-
heid bemerkt men overal
in Engeland.
Dat was inderdaad getrouw-
heid !
Eerlijk duurt het langst.
Hij is te eerlijk om omgekocht
te kunnen worden.
Hun vriendelijkheid ver-
diende beter beantwoord te
worden.
Zij ontvingen ons met in het
oog vallende beleefdheid.
Welk een zachte inborst
heeft zij.
Men moet op gehoorzaamheid
aandringen.
Zij leefden in de grootste een-
dragt.
Hare onschuld was op de vol-
doendste wijze bewezen.
De grootste toegenegenheid
werd hem betoond.
Zij is altijd opgeruimd.
Ik zie dat gij u moedig ge-
dragen hebt.