Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Your muni/?cence exceeds all
bounds.
He behaved with uncommon
magnanimity.
What could equal the purity
of her mind?
Hononv was all they had left.
He may well be proud of
the glory he has earned.
He bore the operation with
ttionderful /ortitude ?
Every action of his life was
stamped with courage.
His valour is beyond alldis-
pute.
I couldn't approve the bold-
ness of the step.
We must act with all neces-
sary precaution.
Slie had already proved her
constancy.
He worked with inde/a<igable
assiduity.
It requiredaiore than common
perseverance.
iVoi/iingcould damp the ardour
of his zeal.
I knew we might rely on his
firmness.
His steadiness acquired his
master's confidence.
They lived with the ufmost
fru^a/ity.
My present health is owing to
my sobriety.
There was great prqpj-iety in
all he did.
Uw mildheid gaat alles te
boven.
Hij gedroeg zich buitenge-
woon grootmoedig.
Wat kon de zuiverheid van
haar ziel evenaren?
De eer was het eenigste wat
zij nog overhadden.
Hij mag wel trotsch zijn op
den roem dien hij heeft
ingeoogst.
Hij verdroeg de operatie met
een bewonderenswaardige
standvastigheid.
Elke daad in zijn leven droeg
het kenmerk van moed.
Zijn dapperheid is onbetwist-
baar.
Ik kon de stoutheid van dien
stap niet goedkeuren.
Wij moeten met de noodige
voorzigtigheid handelen.
Zij had haar standvastigheid
reeds bewezen.
Hij werkte met onvermoeiden
ijver.
Het vereischte een meer dan
gewone volharding.
Niets kon het vuur van zijn
ijver uitdooven.
Ik wist dat wij op zijn
standvastigheid konden steu-
nen.
Zijn bestendigheid verwierf
hem het vertrouwen van
zijn meester.
Zij leefden uiterst spaarzaam.
Ik heb de gezondheid, die
ik thans geniet , aan mijn
matigheid te danken,
Alles wat hij deed was zeer
betamelijk.
A