Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
It arose from the sadness of
her position.
I know not how to express
my grief.
Have you any sus/)zcion of
him?
Has he any inclination to come
to us?
We were struck with admim-
tion at her beauty.
My astonishment a/lerwards
increased.
You must have more patience.
What use isallthisim/jatience?
He bei^avcd with the utmost
intre/itdity.
The boldness of his proposal
amazed us.
She received the news with
great tranjuj'Hity.
How well he kept his presence
of mind!
He has an eKcellent disposition.
You have a very hard heart;
you've no feelmg at all.
CHAP. IX.
Virtues, Vices, Passions.
Patience is one of the greatest
«j'rtues.
iVbfAingcould exceed her piety.
Have compassion on his mis-
/ortunes.
I have no sympathy with such
recklessness.
Can we depend on the truth
of the statement?
We have no faith in any
thing you saj.
Your belief is very well
founded.
Dat ontstond uit de treurigheid
van haar toestand.
Ik weet niet hoe ik mijn
kommer zal uitdrukken.
Hebt gij eenig vermoeden op
hem?
Heeft hij eenigen lust om bij
ons te komen?
Wij waren zeer getroffen door
haar schoonheid.
Mijn verbazing nam later
nog toe.
Gij moet meer geduld hebben.
Waartoe dient al dat ongeduld?
Hij gedroeg zich buitenge-
woon dapper.
De stoutheid van zijn voorstel
verbaasde ons.
Zij hoorde de tijding met
groote kalmte.
Wat behield hij zijn tegen-
woordigheid vangeestgoed!
Hij heeft een voortreffelijke
inborst.
Gij hebt een wreed hart; gij
hebt volstrekt geen gevoel.
HOOFDSTUK IX.
Deugden, Ondeugden, Driften.
Geduld is een der schoonste
deugden.
Niets overtreft haar vroom-
heid.
Heb medelijden met zijne on-
gelukken.
Ik heb geen medelijden met
zulk een zorgeloosheid.
Kunnen wij op de waarheid
van de opgaaf rekenen?
Wij stellen geen vertrouwen
in wat gij ook zegt.
Uw geloof steunt op zeer
goede gronden.