Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
That sentiment really does you
credit.
Notkvag can equal his deprat»-
ity.
1 couldn't support the rough-
ness of his manners.
His impudence is heyond bear-
ing.
You should have acted with
more foriearance.
She feels neither remorse nor
shame.
There's not the slightest cause
for fear.
As long as he breathgs there
is hope.
1 see no reason for despair.
AVhy did you not express your
doubt ?
She has no other wish on
earth.
jEvery desire was accomplished.
What can you say to such
levity ?
I had such a longing to return
home.
1 felt a loathing at the very
smell.
Shall I tell you what causes
my anxiety?
1 found her plunged in the
deepest affliction.
He could scarcely conceal his
emotion.
How great was his joy on
hearing of it!
He is aZways in good /iumour.
He said it in the gladness of
his heart.
Her Ziueliness is extremely plea-
sing.
What pleasure can you find
in it?
Dat gevoel strekt u waarlijk
tot eer.
Niets evenaart zijn bedor-
venheid.
Ik kon de ruwheid van zijn
manieren niet verdragen.
Zijne onbeschaamdheid is niet
uit te staan.
Gij moest met meer verschoo-
ning gehandeld hebben.
Zij gevoelt berouw nocli
schaamte.
Er is geen de minste oorzaak
tot vrees.
Zoolang hij ademt is er nog
hoop.
Ik zie geen reden tot wanhoop.
Waarom gaaft gij uw twij-
fel niet te kennen?
Zij heeft hier op aarde geen
anderen wensch.
Elke wensch werd vervuld.
Wat zal men zeggen van zulk
een ligtzinnigheid ?
Ik verlangde zoo om naar
huis terug te koeren.
Door den reuk alleen had ik
er een afkeer van.
Zal ik u zeggen wat mijn
angst veroorzaakt?
Ik vond haar in de grootste
droefheid verzonken.
Hij kon naauwelijks zijne ont-
roering verbergen.
Hoe groot was zijn vreugde
toen hij er van hoorde!
Hij is altijd vrolijk.
Hij zeide dat in de vreugd
van zijn hart.
Haar vrolijkheid is alleraan-
genaamst.
Welk genoegen kunt gij er in
vinden?