Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•27
Well 1 Well 1 don't put your-
self in a passion.
She has a passion for contra-
dicûng.
Your perseMj-ance is absoZu/ely
inde/aïigable.
They c/i«rished a mutual hai-
red.
lie has a most reienlive mem-
ory.
She is very tenacious of her
opinion.
There was considerable rival-
ry between ihem.
Revenge is the gratification
of hatred.
Vengeance is used in a higher
sense.
We say the vengeance of God,
of the law.
Vengeance is connected with a
sentiment of ^uslice.
His heart is not touched by
pity.
I own my compa-sion was
excited.
Mercy is the most générons
feeling of the hum&n heart.
Let me entreat your forgive-
ness.
How can he ever hope for
pardon ?
Do you rely on the gentleness
of his character?
He hasn't a grain of charac-
ter about him.
She is full of feeling and ten-
derness.
There's a great deal of senti-
ment in the work.
Wel! welmaak u niet boos.
Zij heeft altijd lust in tegen-
spreken.
Uw volharding is werkelijk
onvermoeibaar.
Zij voedden een wederkec-
rigen haat.
Hij heeft een zeer getrouw
geheugen.
Zij is zeer stijfzinnig.
Er was een groote wedijver
tusschen hen.
Wraak (revenge) is de vol-
doening van den haat.
Vengeance (wraak) wordt in
een hoogere beteekenis ge-
bruikt.
Wij zeggen de Vengeance van
God, van de wet.
Vengeance is verbonden met
een gevoel van regtvaar-
digheid.
Zijn hart wordt door geen
medelijden bewogen.
Ik beken dat mijn medelijden
opgewekt was.
Barmhartigheid is het edelste
gevoel van het menschelijk
hart.
Laat mij u om vergiffenis
smeeken.
Hoe kan hij ooit op vergif-
fenis hopen ?
Vertrouwt gij op de zachtheid
van zijne inborst?
Hij bezit geen greintje ka-
rakter.
Zij is vol gevoel en leederheid.
Er is veel gevoel in het werk.
2'