Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
J
26
1 had no conception of such
folly.
He is incapable of putting two
ideas iogethex.
The sîVliness of the question
astonished me.
Upon my word, you have no
conscience at all.
His conscientiousness is quite
excessive.
Your consciousness of guilt
betrayed you.
That's a mere conceit of his.
Upon that supposition I acted.
He is all vanity and presuw!/>-
tion.
I've more confidence in his
heart than in his head.
I sleep very soundly.
Last night I had a very strange
dream.
Do you not place any faith
in his assurances?
Do you not believe in ghosts ?
He must have some grudge
against me.
Is there no means of appeasing
his anger?
What a rage he seems to be in!
Why such imptacablehostitity?
Whence comes such deadly
aversion ?
I am disgusted with his du-
plicity.
You needn't push your enmity
so far.
His amèition will prove his
ruin.
His disinclination arises from
Jealousy.
Ik had geen begrip van zulk
een dwaasheid.
Hij is niet in staat om twee
denkbeelden te verbinden.
De domheid van de vraag ver-
baasde mij.
Op mijn woord, gij hebt vol-
strekt geen geweten.
Zijn naauwgezetheid is in-
derdaad overdreven.
Het bewustzijn van uw schuld
heeft u verraden.
Dat is maar een losse inval
van hem.
Ik handelde in die veronder-
stelling.
Hij is schrikkelijk ijdel en ver-
waand.
Ik vertrouw meer op zijn hart
dan op zijn hoofd.
Ik slaap zeer gerust.
Ik had van nacht een zeer
vreemden droom.
Stelt gij volstrekt geen vertrou -
wen in zijn verzekeringen ?
Gelooft gij niet aan spoken ?
Hij moet een zekeren wrok
tegen mij hebben.
Is er geen middel om zijn
toorn te bedaren?
Hoe woedend schijnt hij te zijn!
Waarom zulk eene onverzoen-
lijke vijandschap ?
Waardoor ontstaat zulk een
doodelijke afkeer?
Ik heb een afkeer van zijn
dubbelhartigheid.
Gij behoeft uw vijandschap
zoo ver niet te drijven.
Zijne eerzucht zal zijn verderf
worden.
Zijn afkeer ontstaat uit ijver-
zucht.