Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
may also be used of per-
sons, as:
He must be nearly six feet
high.
He is a very short man.
CHAP. Vlll.
Facnlties and Attributes of
the mind. Feelings.
1 have a mosts/iocting memory.
1 assure you, you are quite
wrong.
She is a woman of much
understanding.
There is a great deal otclever-
ness in all his obseruations.
She is a girl of uncommon
parts.
You have shown great aii^ity.
I almost think he has lost his
reason.
He has been very indiscreet.
It will require uncommon pru-
dence.
He has acquired a vast fund
of fcnoM)ledge.
If his ^'«d^ment were only
equal to his sagacity.
He was one of the first ge-
niuses of his age.
He has an ex<raordinary ap-
titude for music.
IleisarerytaZentedyoungman.
She is a most accomplished
young tady.
iVobody can think of dis/»uiing
his M;2sdom.
He did it with the best will
in the world.
Shall I tell vou my oyjmion?
kan high ook van personen
gebruikt worden, als:
Hij moet omstreeks zes voet
lang zijn.
Hij is een zeer klein man.
HOOFDSTUK VIII.
Vermogens en Eigenschappen
van den geest. Gevoelens.
Ik heb een bitter slecht ge-
heugen.
Ik verzeker u, dat gij u ge-
heel vergist.
Zij is een zeer verstandige
vrouw.
Er is veel scherpzinnigheid
in al zijne opmerkingen.
Zij is een meisje met buiten-
gewone vermogens.
Gij hebt groote bekwaamheid
aan den dag gelegd.
Ik gelooi bijna dat hij zijn
verstand verloren heeft.
Hij heeft zich zeer onbeschei-
den gedragen.
Het zal een buitengewone
voorzigtigheid vorderen.
Hij heeft eene uitgebreide
kennis verkregen.
Indien zijn oordeel slechts ge-
lijk ware aan zijn vlugheid.
Hij was een der eerste ver-
nuften van zijne eeuw.
Hij heeft een buitengewonen
aanleg voor muziek.
Hij is een talentvol jongeling.
Zij is een zeer welopge-
voede jonge dame.
Niemand zal hem wijsheid
betwisten.
Hij deed het met den besten
wil van de wereld.
Zal ik umijnmeeningzeggen?
3