Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Has your father got the het-
ter of his d«a/ness?
He showed great dexfcrity
in wrestWng.
His limbs have acquired an
uncommon elasft'city.
I have eœcellent eye sight.
Are you not a Wtle short-
sighteA ?
He has aZmostlosthis /(earing.
My taste is less dedicate than
yours.
I ate my dinner with great
reZish.
Loss of sight may in some
measure be compensated by
the touch.
Smelling seems to be rather
a luxurious than a useful
/acuity.
But the nose assists the ar-
ticulation.
I really think he is quite
out of his senses.
He possessei great muscular
strength.
He has great power in his
arms.
He is very thick set.
How tall do you suppose he
is?
I am but 5 foot nine.
That's a very good height.
What is the Â'^erence between
tall and high?
Tall is used in speaking of
persons.
A tall man (woman).
A high mountain, (church,)
(house, table).
High, at the end of a phrase,
Is de doofheid van uw va-
der verbeterd?
Hij toonde dat hij zeer ge-
oefend was in het worstelen.
Zijn leden zijn zeer buigzaam
geworden.
Ik heb een zeer scherp gezigt.
Zijt gij niet een weinig bij-
ziende?
Hij heeft zijn gehoor bijna
geheel verloren.
Mijn smaak is niet zoo fijn,
als de uwe.
Ik had 's middags grooten
eetlust.
Het verlies van het gezigt kan
eenigzins vergoed worden
door het gevoel.
De reuk schijnt eerder een
aangenaam dan een nuttig
vermogen. -
Maar de neus bevordert het
duidelijk uitspreken der
woorden.
Ik geloof waarlijk dat hij ge-
heel van zijn verstand is.
Hij bezit groote spierkracht.
Hij heeft groote kracht in
zijne armen.
Hij is zeer ineengedrongen.
Hoe groot gelooft gij dat
hij is?
Ik ben slechts 5 voet 9 duim.
Dat is een goede lengte.
Wat is het onderscheid tus-
schen tall en high?
Tall gebruikt men van per-
sonen.
Een groot man (vrouw).
Een hooge berg (kerk, huis,
tafel).
Aan het einde van een zin,