Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
I never saw such a high
instep.
He has a blister on the sole
of his foot.
These shoes pinch my toes
and fall down at the heels.
I must have my corns cut.
How lean he is ! He is a com-
plete sfceZeton.
He has no flesh on his arms.
She is all skin and bones.
All his limbs are paralyzed.
A corpse was found floating
down the river.
CHAP, VH.
Faculties and Attributes
of the body.
There's a great deal of man-
ly beauty about him.
She has a very elegant per-
son.
How much he has grown
since last year!
He is a very slight made
youth.
His whole frame is weak.
How exfremely corpulent he
has grown !
She is by far too fat (too
stout, too lean).
All her motions are full of
eZegance.
Every altitude, every j'esture
seems s/udied.
I never saw such an «^ly
person.
She is a complete fright.
Ik heb nog nooit zulk een
hooge vreeg gezien.
Hij heeft een blaar onder aan
zijn voet.
Deze schoenen knellen mij aan
de teenen en zakken in aan
de hakken.
Ik moet mijn likdoorns la-
ten snijden.
Wat is hij mager ! Hij is vol-
maakt een geraamte.
Hij heeft geen vleesch aan
zijne armen.
Zij is niets dan vel en been.
Hij is lam aan al zijn leden.
Men vond een lijk in de ri-
vier drijven.
HOOFDSTUK VII.
Krachten en Eigenschappen
van het ligchaam.
Hij bezit veel mannelijke
schoonheid.
Zij heeft een zeer fraaije ge-
daante.
Wat is hij sedert verleden
jaar gegroeid !
Hij is een zeer slanke jongen.
Zijn geheele gestalte is zwak.
Wat is hij vreeselijk zwaar-
lijvig geworden.
Zij is veel te dik (te gezet,
te mager).
Al haar bewegingen zijn vol
bevalligheid.
Elke houding, elk gebaar
schijnt bestudeerd.
Ik heb nooit iets leelijkers
gezien.
Zij is een goede vogelver-
schrikster.